ترسیم خطوط روند و حمایت و مقاومت (استاتیک و داینامیک)

تحلیل تکنیکال چیست؟ این دوره چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

هر سرمایه گذاری برای کسب بیشترین سود از معاملات خود می بایست در بهترین قیمت وارد یک معامله شود و در بهترین قیمت هم از آن خارج شود.